Beyin, Bilinç, Kuantum Çalıştayı

afis_kucukBeyin, Bilinç, Kuantum Çalıştayı 29 Ekim-1 Kasım 2009 tarihleri arasında Şirince’de Nesin Matematik Köyü‘nde düzenlenecek. Çalıştayın genel ekseni, başlıkta verildiği gibi beyin, bilinç ve kuantum konuları olacak. Seminerleri Saffet Murat Tura, Alper Açık ve Necmi Buğdaycı verecekler. Mustafa Suphi Erden, Hasan Ümit Ezerçe ve Murat Dirican’ın gerçekleştireceği akşam anlatılarıysa bu eksenden uzak, değişik konulardan oluşuyor.

Seminerlerde:
Saffet Murat Tura, beyin ve bilinç konularında biyolojik bir temel hazırlayacak, bu güne kadar yapılan temel çalışmaları özetleyecek ve birtakım temel nörofelsefe konularını ele alacak.

Alper Açık, bilincin nöral korelatı olarak öne sürülen düşüncelere değinecek. Durumlanmış (situated) ve bedenlenmiş (embodied) bilişim kavramalarını açıklamaya çalışacak ve duyu nedir (görme, duyma, koklama vb.) sorusuna verilen yanıtları inceleyecek.

Necmi Buğdaycı, kuantum kuramının, bilinç konusunda klasik fizikten farklı olarak ne gibi açılımlar getirebileceğini anlatacak. Kuantum ölçeğindeki parçacıkların anlaşılmaz davranışlarının, aslında madde-bilinç ilişkisini anlamamızı sağlayıp sağlayamayacağını, buradan yola çıkarak da bilinci ve maddeyi birleştirecek bir kuramın geliştirilip geliştirilemeyeceğini ele alacak.

Akşam anlatılarında da Mustafa Suphi Erden, “Dünden Bugüne Akıllı Makineler ve Yapay Zeka” konusunu, Hasan Ümit Ezerçe “İnternet ve Bilginin Paylaşımı” konusunu anlatacak ve Murat Dirican da “Rodosto’nun Muzip Macar Mültecisi: Kelemen Mikes ve Türkiye Mektupları 1717-1767” başlıklı sunumu yapacak.

Written by beyinbilinckuantum

28/08/2009 at 14:46

Uncategorized kategorisinde yayınlandı